PREDSTAVITEV PODJETJA

Podjetje je nastalo leta 1964, kot delavnica za vzdrževanje kmetijske mehanizacije.  Delavnico je nekaj let pozneje prevzelo podjetje Transavto Postojna. Kot TOZD Delavnica Cerknica je delovalo do leta 1978, ko je prešlo v podjetje Avtomontaža Ljubljana, kot TOZD Tovarna transportnih naprav Cerknica, v njeni sestavi. Leta 1981 je bila zgrajena nova tovarna v Podskrajniku 17 v Cerknici, kjer podjetje posluje še danes. Ob koncu leta 1989 se je razdružila in postala samostojno podjetje. V začetku leta 1997 se je preoblikovalo v delniško družbo. Po končanem procesu lastninjenja večinski delež pripada upravi, ostalo zaposlenim in bivšem zaposlenim.

Proizvodna dejavnost podjetja je izdelovanje raznih kovinskih konstrukcij. V proizvodnem procesu uporabljamo laserski stroj, kar zagotavlja kvalitetno izdelavo in hiter odzivni čas za naročen izdelek.  V letu 2005 smo investirali v novo peskalno in novo lakirno komoro in s tem dosegli kakovostno površinsko obdelavo proizvodov in močno zmanjšali obremenitev okolja s prahom, rjo in drugo nečistočo. Prostori za opravljanje tehničnih pregledov osebnih vozil in motornih koles so zgrajeni v letu 2005. Leta 2009 smo investirali v izgradnjo avtomatske in samopostrežne ročne avtopralnice. Podjetje TTN d.d. je preneslo dejavnosti na novo ustanovljeni podjetji. TTN avto d.o.o. opravlja dejavnosti tehničnih pregledov, avtopralnice in vzdrževanja vozil. TTN nadgradnje d.o.o. opravlja proizvodno dejavnost.

 Naš logotip
Formati logotipa:  jpg  / ai  /  cdrpdf  /  png  /  tif  /