Politika in cilji kakovosti

Naša dolgoročna uspešnost temelji na trajnem zadovoljstvu kupca. Oceno dosežene kakovosti prepuščamo kupcu. Vse naše aktivnosti so in bodo usmerjene v zadovoljevanje in preseganje njegovih potreb, utrjevanje partnerstva in medsebojnega zaupanja. S stalnimi izboljšavami procesov, proizvodov in storitev znižujemo in bomo zniževali skupne stroške in usmerjamo sredstva in zaposlene v razvoj novih proizvodov in storitev. Vedno bomo skrbeli za pripravljenost in znanje vsakega posameznika, da prispeva k pozitivnemu ravnanju in obvladovanju zahtevane kakovosti.

Podjetje je v letu 2015 pridobilo certifikat ISO 9001:2008