CENIKTEHNIČNIH PREGLEDOV
IN REGISTRACIJE VOZIL


CENIK TEHNIČNIH PREGLEDOV EUR
   
motorno kolo, kolo z motorjem, štirikolo 18,18
osebni avtomobil (do vključno 2500 kg mase) 34,99
osebni avtomobil (nad 2500 kg mase) in tovorno vozilo 44,08
traktor 23,63
priklopno vozilo 23,40
traktorski priklopnik  17,27
ponovni tehnični pregled (v treh delovnih dneh) 7,24STORITVE PRI REGISTRACIJI VOZIL EUR
   
podaljšanje prometnega dovoljenja 7,25
sprememba lastništva 16,00
nova registracija 16,00
zamenjava registrskih tablic (2 tablici) 16,00
odjava vozila 10,00
odjava in ponovna prijava 27,30 DOKUMENTI, TABLICE, OBRAZCI  EUR
   
 zelena karta  4,17
 prometno dovoljenje in ovitek  1,32
 registrske tablice - par  18,64
 registrske tablice  -  priklopno vozilo  9,32
 registrske tablice - komplet  27,96
 registrske tablice - motorno kolo  9,98
 registrske tablice - kolo z motorjem  7,69
 registrske tablice - traktor, traktorski priklopnik  9,98
 naročena 3. registrska tablica + storitev 16,56
 reg. tablica z izbranim delom označbe + storitev od 100 € dalje


PREIZKUŠNJA SSAMOLEPILNO REGISTRSKO TABLICO cena reg. tablice cena s storitvijo zavarovanje v €
       
preizkušnja za motorno kolo, kolo z motorjem 5,20 12,45 od 13 do 20
preizkušnja osebni avto 8,10 15,35 od 20 do 30
preizkušnja tovorno vozilo 8,10 15,35 63


CESTNINA  EUR
   
cestnina do 1350 62,00
od 1350 do 1800 96,00
od 1800 do 2500 153,00
od 2500 do 3000 282,00
od 3000 do 4000 452,00
nad 4000 565,00


OSTALO  
   
Izdaja potrdila za novi lahki priklopnik 7,25
Identifikacija kupca in prodajalca 12,00


V CENAH JE VRAČUNAN 22 % DDV.
Na podlagi pooblastil upravnih enot se po 5. odstavku 5.člena ZDDV DDV ne obračunava od upravnih taks, prometnih dovoljenj, tablic in storitev registracije in cestnine, ki je po 11.členu Zakona o javnih cestah (Ur.l.33/06) povračilo za uporabo določenih cest in objektov.

Cenik je bil osvežen: 11. 6. 2019